SAFE A LIFE

FREXIT Rescue systems in case of fire in high buildings.

Impressum

Stimazo Foundation                                      Testing Arena : Grip Rock Climbing

                                                                                                                                   Van Rosenburgweg 52,

                                                                                             6537 TM Nijmegen


Kvk: 14130145                    BTW nummer: 822141449B01

 

 

Disclaimer


1.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van

Stimazo

. Door deze webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2.

Stimazo

    

 actualiseert en vult de inhoud van de webpagina regelmatig aan. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Artikelomschrijvingen, afbeeldingen, prijzen, levertijden, etc. zijn derhalve niet bindend.

3.

Stimazo

   

 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

4.

Stimazo

    

 mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5.
Het is derden niet toegestaan de

Stimazo

  

Easy Order bestelsite vrij te geven. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina gebruikt en/of verzendt.

6.

Stimazo

 

behoudt zich het recht voor om u, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken. In aansluiting daarop is het

Stimazo

  

toegestaan de toegang tot de webpagina, en de daaraan gekoppelde bestanden, te monitoren.